ปส.อบรมเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งวัสดุรังสี

ปส. จับมือกระทรวงพลังงานสหรัฐ  เสริมศักยภาพการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี   เน้นความมั่นคงปลอดภัยตามหลักสากล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับ  Office of Radiological Security (ORS) แห่งกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Security in the Transport of Radioactive Materials for Operators (RAM–200) ขึ้น  

ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1  ปส.  เพื่้อฝึกอบรมผู้ประกอบการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี และหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากรังสี  นางรัชดา  เหมปฐวี  รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เปิดเผยว่า    ปส. ร่วมกับ Office of Radiological Security (ORS) แห่งกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา จัดฝึกอบรม ภายใต้โครงการนำร่องเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี ให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Oak Ridge National Laboratory สหรัฐอเมริกา มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสีของไทยทั้งภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องด้านการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งได้รับใบอนุญาต จาก ปส. จำนวนกว่า 55 คน  การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีในอนาคต  รวมถึงจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นภารกิจหลักสำคัญของ ปส. ในการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews